Район „Кремиковци" обявява обществено обсъждане на проект на схема за поставяне на преместваеми обекти (2 броя) – павилиони по типов проект за църковна утвар и цветя и за дребни пакетирани хранителни стоки в поземлен имот в кв. „Ботунец“, м. „Гробището“, район „Кремиковци“


ОБЯВЛЕНИЕ за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ уведомява всички заинтересовани лица, че на основание Заповед № РКР22-РД09-124/06.06.2022 г. на кмета на район „Кремиковци” ще се проведе обществено обсъждане на проект на схема за поставяне на преместваеми обекти (2 броя) – павилиони по типов проект за църковна утвар и цветя и за дребни пакетирани хранителни стоки в поземлен имот с идентификатор 68134.8379.1 по КККР, кв. „Ботунец“, м. „Гробището“, район „Кремиковци“, което ще се проведе чрез представяне на проекта на 14.06.2022 г. от 17:00 ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б, и заключителна дискусия на 27.06.2022 г. от 17:00 ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б.

Заповед № РКР22-РД09-124/06.06.2022 г. на кмета на район „Кремиковци” 

Схема

 

 

 

 

07.06.2022