Район "Красно село" обявява провеждане на обществено обсъждане на представяне на Проект за организация на движението – еднопосочно движение за улиците в квартала между бул. „България”, бул. „Гоце Делчев” и ул. „Кюстендил”, м. „ж.к. „Бели брези” на територията на район „Красно село”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение на Заповед № РКС18-РД09-128/19.03.2018 г. на кмета на район „Красно село” на 03.04.2018 ч. (вторник) от 18,00 ч. в сградата на район „Красно село, в заседателната зала на II етаж – стая 209, ще се проведе обществено обсъждане на представяне на Проект за организация на движението – еднопосочно движение за улиците в квартала между бул. „България”, бул. „Гоце Делчев” и ул. „Кюстендил”, м. „ж.к. „Бели брези” на територията на район „Красно село”.

Заповед № РКС18-РД09-128/19.03.2018 г.


 
19.03.2018