Район „Красна поляна” съобщава за представяне на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 68134.1105.153 за създаване на нов УПИ 1-153 за офиси, магазини, жилища и гаражи, кв. 19 (нов), м. „Западен парк” и ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48, район „Красна поляна”

СЪОБЩЕНИЕ

 

Столична община – район „Красна поляна”, на основание Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания и Заповед № РКП 20-РД 56-100/06.08.2020 год. на кмета на район „Красна поляна”, уведомява заинтересованите лица, че на 17.08.2020 г. от 17:00 часа на служебния паркинг до сградата на район „Красна поляна” на адрес: гр.София, ул. ”Освобождение” № 25 ще се проведе представяне на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 68134.1105.153 за създаване на нов УПИ 1-153 за офиси, магазини, жилища и гаражи, кв. 19 (нов), м. „Западен парк” и ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48, район „Красна поляна”.

В срок до 31.08.2020 г. могат да се подават становища с общ коментар и конкретни мотивирани предложения по проекта, до Кмета на район „Красна поляна”, в деловодството на район „Красна поляна”, ул. ”Освобождение” № 25 или на електронната поща на района: toa_krpoliana@mail.bg. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

На 03.09.2020 г. от 17:00 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по проекта.

Проектът може да бъде разгледан на сайта на район „Красна поляна”. Допълнителна информация по проекта може да се получи в работното време от арх. Ел. Хетемова на тел. 921-72-58/59.
 

Заповед № РКТ20-РД56-100/06.08.2020 г.

06.08.2020