Район "Красна поляна” - представяне на проект на ОП "София - проект" за организация на движението за квартала между бул. "Константин Величков", бул. "Възкресение", бул. "Вардар" и бул. "Александър Стамболийски"
Заповед РКП17-РД56-161/14.07.2017 г. на кмета на район "Красна поляна” за представяне на проект на ОП "София - проект" за организация  на движението за квартала между бул. "Константин Величков", бул. "Възкресение", бул. "Вардар" и бул. "Александър Стамболийски".
19.07.2017