Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот с обща площ 32 кв.м.

СО - Район „Красна поляна” на основание Заповед № РД-09-08-73/22.06.2015 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на свободен, нежилищен имот, както следва:

1.1 Част от УПИ I, кв.55, с обща площ 32,00 кв.м., намиращ се в м.Разсадника - Бежанци, АОС№825/2007 г. бул. „Александър Стамболийски”, за разполагане на навес за маси и столове пред обект, без разполагане на съоръжения за готвене, по одобрена схема №7.15, с начална конкурсна цена -5,00 лв. на кв.м. без ДДС.

1.2 Група №27, кв.З., намираща се в НПЗ „Средец”, бул. „Вардар” и бул. „Възкресение”, АОС №579/2002 г. както следва:

1.2.1.Терен № 27.1 с площ от 12.00 кв.м., с предназначение - търговия с промишлени стоки по унифициран проект, с начална конкурсна цена - 7,50 лв. на кв.м., без ДДС;

1.2.2.Терен № 27.2, с площ от 12.00 кв.м., с предназначение - търговия с хранителни стоки по унифициран проект, с начална конкурсна цена - 7,50 лв. на кв.м., без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”,ул. „Освобождение” № 25, от 08.07.2015 г. до 06.08.2015 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25 - Деловодство от 08.07.2015 г. до 06.08.2015 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация е 60 лв. С ДДС. Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала на 07.08.2015 г. от 10.00 часа.

Телефон за връзка 02/9217 255; 02/9217 241.

07.07.2015