Район „Изгрев” удължава срока за подаване на оферти по обявения конкурс за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост за организиране на ученическо хранене, находящо се на ул. "Никола Габровски" 22

СО - район “Изгрев”,
ул."Атанас Далчев" 12,

удължава срока за подаване на оферти по обявения конкурс за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост за организиране на ученическо хранене:

Ученически стол - бюфет в 11 ОУ, находящо се на ул. "Никола Габровски" 22, с площ от 262.31 кв.м.

Наемна цена в размер на 177.24 лв без вкл. ДДС.

Конкурсът ще се проведе на 29.07.2010 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район "Изгрев", стая №27.

Конкурсните документи се закупуват и подават от 14.07.2010 г. до 28.07.2010 г. срещу сумата от 30 лв. /без ДДС/, в ст.5, ет.1.

Депозитът за участие е в размер на 300 лв.

За справки тел.: 970-10-59, 970-10-23

20.07.2010