Район „Изгрев“ обявява обществено обсъждане на проект за: „Частично изменение на обща и подробни схеми № 11, 12 и 25 за поставяне на преместваеми обекти върху имоти – общинска собственост“, м. „Дианабад“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“ уведомява всички заинтересовани лица, че на основание Заповед № РИВ21-РД09-77/28.04.2021 г. на кмета на район „Изгрев“ ще се проведе обществено обсъждане на проект за: „Частично изменение на обща и подробни схеми № 11, 12 и 25 за поставяне на преместваеми обекти върху имоти – общинска собственост“, м. „ДИАНАБАД“, на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София.

Представянето на проекта ще бъде на 12.05.2021 г. от 17:30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите в обсъждането ще бъдат възможни посредством следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m642bdaed69d80589e9f4f7a05d9fa6e7

Проектът с графичната част към него ще бъде наличен на официалната интернет страница на район „Изгрев“ (www.so-izgrev.bg). След представянето на проекта писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 17:30 часа на 20.05.2021 г.

Заключителната дискусия ще се проведе на 02.06.2021 г. от 17:30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX на следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m234bc09ef559babe2b2215b743022ced

Схема  1

Схема  № 2

Схема  № 3

Схема  № 4


Запис от обществено обсъждане, проведено на 12.05.2021 г.
Запис от заключителна дискусия 

28.04.2021