Район "Искър” - обществено обсъждане на издадена виза за инвестиционно проучване и проектиране на открит обект - площадка за фитнес

Заповед РИС17-РД56-77/12.07.2017 г. на кмета на район "Искър" за провеждане на обществено обсъждане на издадена виза за инвестиционно проучване и проектиране на открит обект - площадка за фитнес.

Заповед РИС17-РД56-77/12.07.2017 г.

14.07.2017