Район „Илинден“ обявява обществено обсъждане за представяне на проект за реорганизация на движението на улици в ж.к. "Света Троица"


ОБЯВЛЕНИЕ


В изпълнение на Заповед № РИЛ21-РД09-267/23.12.2021 г. на кмета на район „Илинден“ на 12.01.2022 г. (сряда) от 17,00 часа в сградата ПГТЕ „Хенри Форд“, адрес: ул. „Хайдут Сидер“ №8 ще се проведе обществено обсъждане за представяне на проект за реорганизация на движението за улиците в зоните между:

  • бул. „Сливница“, бул. „Константин Величков“, ул. „ Цар Симеон“ и ул. „Хайдут Сидер“, ж.к. „Света Троица“, СО - район „Илинден“;
  • бул. „Сливница“, ул. „Крум Хр. Стоянов“, ул. „Йосиф Щросмайер“ и бул. „Габрово“, ж.к. „Света Троица“, СО - район „Илинден“.

 

29.12.2021