Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на имот с площ от 2020.00 кв.м, с предназначение - открит охраняем паркинг

В изплнение на Заповед № С015-РД-09-08-34/01.04.2015 г. на кмета на Столична община СО - Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на територията на район „Илинден”, представляващ реална част от УПИ IV, кв. 10а, м. „Разсадника-бежанци” с площ от 2020.00 кв.м, с предназначение - открит охраняем паркинг.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 606.00лв. без ДДС.

Гаранция за участие в размер на 300 лв. внесени в касата на район „Илинден", ет.4,стая 418 - срок за внасяне до 16 ч. на 08.06.15 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията - до 14.00ч. на 08.06.15г. от район „Илинден", служба"АИО", деловодство.

Краен срок за подаване на офертите - до 17.00ч. на 08.06.15 г. включително в служба „АИО” - деловодство на район „Илинден”, гр.София, кв. „Захарна фабрика” , бл.51 А, вх.Б.

Провеждане на конкурса на 09.06.15 г. от 10ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден”, гр.София, кв. „Захарна фабрика” бл.51 А,вх.Б.

Цена на конкурсни книжа - 50лв. без ДДС.

Информация на тел.439 73 47 и 439 73 48.

07.05.2015