Провеждане на обществено обсъждане на: Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община (ИОУП на СО), приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт”, за разширяване на съществуващите линии на "Софийски метрополитен"

Провеждане на обществено обсъждане на: Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община (ИОУП на СО), приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на "Софийски метрополитен", изготвено от екип на Столична община.

За участъка – Разклонение на Трети метродиаметър в обхват от бул. "Евлоги Георгиев" при Военна Академия „Г. С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ да се проведе на 15.04.2021 г. от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8bbc58230364bb35abd4c6219e3f41eb

За участъка – Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“ да се проведе на 22.04.2021 г. от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc4bd63a3e34f5be4eb3a2dd541eb2b8b

За приключване на общественото обсъждане да се проведат заключителни дискусии в дигитална среда (онлайн):

За участъка – Разклонение на Трети метродиаметър в обхват от бул. "Евлоги Георгиев" при Военна академия „Г. С.  Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ да се проведе на 12.05.2021 г. от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m76893db201f6f08827e4285b135a9271

За участъка – Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“ на 20.05.2021 г. от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m847124396571f3e74fc7faaa0eff66b2

Документи:

Обяснителна записка ИОУП

Действаща Схема на Масов градски релсов електротранспорт

Действаща Схема на Развитие на ж.п. транспорт и обвързката му с релсов градски транспорт

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М10000_1

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М10000_2

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М25000_1

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М25000_2

Изменение на схема Масов градски релсов електротранспорт

Изменение на Схема на Развитие на ж.п. транспорт и обвързката му с релсов градски транспорт

Решение на МОСВ_EO-2

Становище на Министерство на културата

Документите са публикувани и в сайта на направление "Архитектура и градоустройство" на адрес: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862
 


Заповеди на кметове на райони:

05.04.2021