Проведе се първото заседание на Консултативния съвет за политики за младежта

Днес се проведе  първо заседание на Консултативния съвет за политики за младежта към кмета на Столична община.

Консултативният съвет е създаден по инициатива на столичния кмет Йорданка Фандъкова, а целта е младите хора да участват активно със свои идеи в развитието на града и при вземане на решения, свързани с политиките за младите хора. В Съвета членуват представители на Ученически парламенти, Студентски съвети, неправителствени организации, като структурата е отворена за включване на нови участници.

„Управлението на един град означава да имаш идеи за развитието му, но и да привличаш подкрепа, да чуваш това, което гражданите  искат и да работиш заедно с тях за дългосрочната визия на града – каза кметът Фандъкова по време на заседанието. – Вашето включване за мен е знак, че управлението на града ви интересува, вълнува и вие искате да участвате в него. Благодаря ви, че ще отделите време, сили и енергия за обсъждане и решаване на проблеми, касаещи града и неговите граждани. За да бъде градът ни такъв, какъвто искаме, е важно да имаме идеи и да ги споделяме, но и да участваме в тяхната реализация. Процесът по създаване на успешни и ефективни политики за младите хора е творчество, което изисква креативност, подкрепа от експерти, но и предоставя възможност на самите млади хора да реализират мечтите си“ – допълни още столичният кмет.

11.12.2020