Промени в паркирането за 24 октомври

Във връзка с провеждане на събитие на 24.10.2019 г. от 18:30 часа в резиденцията на австрийския посланик на бул. „Цар Освободител” № 13 ще се въведат следните промени:

От 12:00 часа на 24.10.2019 г. до приключване на събитието ще се забрани престоят и паркирането на пътни превозни средства на югозападната част на пл. „Народно събрание” между ул. „Цар Шишман” и бул. „Цар Освободител”.

21.10.2019