Промени в организацията на движение във връзка с мероприятия от Календара на събитията, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС – 2018 година

От 20.00 часа на 12.02.2018 г. до приключване на мероприятието на 13.02.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, превозващи участниците в мероприятията, както следва:

- на ул. „Доспат” между бул. „Витоша” и ул. „Баба Неделя”;

- на ул. „Баба Неделя”;

- на ул. „Д-р Христо Стамболски”.

От 07.00 часа до приключване на мероприятието на 13.02.2018 г. при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР ще се забранява влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятията, както следва:

- по ул. „Доспат” между бул. „Витоша” и ул. „Баба Неделя”;

- по ул. „Баба Неделя”;

- по ул. „Д-р Христо Стамболски”.

12.02.2018