Промени в организацията на движение във връзка с мероприятия от Календара на събитията, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 година

От 20.00 часа на 14.02.2018 г. до приключване на мероприятието на 17.02.2018 г.   се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, превозващи участниците в мероприятията, както следва:

- на ул. „Доспат” между бул. „Витоша” и ул. „Баба Неделя”;

- на ул. „Баба Неделя”;

- на ул. „Д-р Христо Стамболски”.

От 07.00 часа до приключване на мероприятието на 15.02.2018 г.,  от 7.00 часа до приключване на мероприятието на 16 февруари и от 7.00 часа до приключване на мероприятието на 17 февруари  при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР ще се забранява влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, както следва:

- по ул. „Доспат” между бул. „Витоша” и ул. „Баба Неделя”;

- по ул. „Баба Неделя”;

- по ул. „Д-р Христо Стамболски”.

 

 

13.02.2018