Промени в движението във връзка с предстоящите избори

Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., включително и при провеждане на втори тур на 03.11.2019 г., ще се въведат следните промени:

1. От 19:00 часа на 26.10.2019 г. (при провеждане на втори тур – на 02.11.2019 г.) до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии в страната в ЦИК, поетапно ще се ограничава движението по бул. „Цар Освободител” между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Княз Ал. Дондуков”.

2. От 07.00 часа на 27.10.2019 г. /при провеждане на втори тур на 03.11.2019 г./ до приключване на транспортирането и предаването в ЦИК на изборните книжа ще се забрани престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Княз Александър І” между ул. „Московска” и бул. „Цар Освободител”. 

 

21.10.2019