Промени в движението в село Волуяк

На 27.10.2019 год. за времето от 10:00 часа до 14:00 часа в село Волуяк ще бъде забранено влизането на превозни средства по ул. „Зорница” в участъка между ул. „Свобода“ и улицата покрай читалището. За времето от 10:00 часа до 14:00 часа (при необходимост с оперативна корекция на часовете) на 27.10.2019 год. ще се промени маршрутът на автобусна линия № 150, както следва (посока жп гара Волуяк):

- от ул. „Зорница” наляво по ул. „Свобода”, надясно по улицата покрай читалището и черквата и наляво по ул. „Зорница“ към плодохранилището, двупосочно.

И ще бъде разкрита  двупосочна спирка в района на променения маршрут.

 

21.10.2019