Промяна в организацията на движение по ул. „Каменоделска“

Във връзка с реконструкцията на трамвайния релсов път по ул. „Каменоделска“ се въвеждат промени в организацията на движение.

От 21.07.2019 г. до 06.08.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:

- по източното пътно платно и релсовия път на ул. „Каменоделска” между ул. „Първа българска армия” и ул. „Малашевска”, като движението ще се извършва двупосочно в западното пътно платно на улицата в същия участък;

- по източното пътно платно на ул. „Каменоделска” между ул. „Малашевска” и ул. „Грънчарска”, като движението ще се извършва двупосочно в западното пътно платно и релсовия път на улицата в същия участък;

- по ул. „Каменоделска“ между ул. „Грънчарска“ и ул. „Индустриална“;

- по обособеното трамвайно трасе на ул. „Първа българска армия” между ул. „Каменоделска” и трамвайно ухо „Орландовци”.

За времето от 04:30 часа на 22.07.2019 г. до 24:00 часа на 06.08.2019 г. се променят маршрутите на  градския транспорт.

Трамваите от линии №№ 3, 4 и 18 ще се движат, както следва:

- трамваите от линия № 3 – в посока кв. „Орландовци“ от бул. „Христо Ботев“ надясно по ул. „Струга“, наляво по бул. „Княгиня Мария-Луиза“ до пл. „Централна гара“, наляво по бул. „Христо Ботев“ и по маршрута си до гара „Захарна фабрика“;

- трамваите от линия № 4 – в посока кв. „Орландовци“, при ул. „Козлодуй“ направо по бул. „Княгиня Мария-Луиза“, направо под надлез „Надежда“, кв. „Триъгълника“ до метростанция „Хан Кубрат“ – двупосочно;

- трамваите от линия № 18 – в посока кв. „Орландовци“, при ул. „Козлодуй“ направо по бул. „Княгиня Мария-Луиза“ през пл. „Централна гара“ до надлез „Надежда“ и обратно по маршрута до пл. „Журналист“.

Променят се и маршрутите на автобусни линии №№ 79 и 309 само в посока към СТИНД 2 и бул. „Илиянци“, както следва: след жп надлеза на ул. „Козлодуй“ наляво по ул. „Индустриална“, надясно по ул. „Заводска“, наляво по бул. „История славянобългарска“ и по маршрутите. В обратна посока маршрутите не се прменят.

За автобусни линии №№ 79 и 309 се разкриват временни автобусни спирки с код 6473 „Хладилен завод“ на ул. „Индустриална“ след кръстовището с ул. „Каменоделска“ в посока ул. „Заводска“ и с код 6474 „Централен гробищен парк“ на ул. „История славянобългарска“, след кръстовището с ул. „Заводска“ в посока надлез „Надежда“.

Закриват се спирките с код 2309 „Хладилен завод“ на ул. „Каменоделска“ в посока надлез „Надежда“ и с код 1945 „Централен гробищен парк“ на бул. „История славянобългарска“ в посока надлез „Надежда“.

Променят се маршрутите на автобусни линии №№ 20 и 21/22, както следва: от пл. „Лъвов мост“ и Централна жп гара по маршрутите до пл. „Сточна гара“, наляво по ул. „Константин Стоилов“, надясно под жп надлеза на ул. „Козлодуй“, наляво по ул. „Индустриална“, надясно по ул. „Заводска“, надясно по ул. „История славянобългарска“, ул. „Градинарска“ и наляво по ул. „Каменоделска“ по маршрута до автостанция „Орландовци“ двупосочно.

Променя се  маршрутът на временната автобусна линия № А-ТМ4 в посока към автостанция „Орландовци“, както следва: от Централна жп гара по маршрута до кръстовище ул. „Козлодуй“ – ул. „Константин Стоилов“, наляво под жп надлеза на ул. „Козлодуй“, наляво по ул. „Индустриална“, надясно по ул. „Заводска“, надясно по ул. „История славянобългарска“, ул. „Градинарска“ и наляво по ул. „Каменоделска“ по маршрута до автостанция „Орландовци“ двупосочно.

Автобусите от линии №№ 4-Тм, 20 и 21/22  ще спират на всички съществуващи спирки:

- с код 1944 „Централен гробищен парк“ на ул. „Заводска“ за автобусни линни №№ 79 и 309;

- с код 2312 „Хладилен завод“ на ул. „Индустриална“ за автобусни линии №№ 79 и 309;

- временна с код 6473 „Хладилен завод“ на ул. „Индустриална“ за автобусни линии №№ 79 и 309;

- на нова временна спирка с код 6465 „Централен гробищен парк“ на ул. „Грънчарска“ на 30.00 метра след ул. „Заводска“ в посока ул. „Каменоделска“.

Възстановява се изместената спирка с код 2332 „Централен гробищен парк“ на постоянното си местоположение (на ул. „Каменоделска“ преди кръстовището с ул. „Малашевска“ в посока ул. „Индустриална“), за автобусни линии №№ 20 и 21/22 и временната автобусна линия № А-ТМ4.

Възстановява се  спирката с код 6281 „Католически гробища” (на 20 м след входа на „Централен гробищен парк“ на ул. „Каменоделска“ в посока пл. „Централна гара“), за автобусни линии №№ 20 и 21/22 и временната автобусна линия № А-ТМ4.

Остава закрита спирка с код 2333 „Централен гробищен парк“ за автобусни линии №№ 4-Тм, 20 и 21/22 на ул. "Каменоделска“ след кръстовището с ул. „Малашевска“ в посока ул. „Първа българска армия“.

КАРТА

19.07.2019