Промяна на автобусна линия № 118

От 15.10.2019 год. се въвежда следната промяна в организацията на движение на автобусна линия № 118 в с. Желява при запазване на действащия маршрут на линията, като:

• спирка с код 2773 “Село Желява” се измества на ул. “Стоян Мечката” на 20,00 метра преди ул. “24-ти май” и се преименува на “Ул. "24-ти май”;

• крайна и начална спирка за линията става спирка с код 2772 “Ул. "Герена” на ул. “Васил Левски” и се преименува на “С. Желява”;

• разкрива се нова еднопосочна спирка с код 2814 “Ул. "Васил Левски” на ул. “Стоян Мечката” на 30,00 метра след левия завой от ул. “Васил Левски”.

14.10.2019