Проекти на Правилници за организацията и дейността на Общински културни институти Дом на културата „Красно село”, „Надежда”, Дом на културата „Искър” и Дом на културата „Средец” като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, и Проект на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културни институти Дом на културата „Красно село”, „Надежда”, Дом на културата „Искър”,...

Проекти на Правилници за организацията и дейността на Общински културни институти Дом на културата „Красно село”, „Надежда”, Дом на културата „Искър” и Дом на културата „Средец” като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, и Проект на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културни институти Дом на културата „Красно село”, „Надежда”, Дом на културата „Искър”, „Музей за история на София”, „Софийска градска художествена галерия”, Галерия-музей „Дечко Узунов” и Правила за разпределение на собствени приходи от основната дейност за издръжка на ОКИ Дом на културата „Средец” и художествените състави към него

Публикувано на: 06.07.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Цветелина Николова, e-mail: cvet.nikolova7@gmail.com, тел.: 0887 977 590

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение
Приложение (Правилници)

06.07.2015