Проект за подова мозайка „Витоша“ на проф. д-р Боян Добрев за поставяне на бул. „Витоша”

Подовата мозайка е художествено обработена карта на планина Витоша, доминирана от основната идея на автора проф. д-р Боян Добрев – планината като „зеленото сърце“ на София. Изображението запазва информацията, която една карта съдържа, и това е съзнателно търсен ефект. Запазвайки ролята на достоверна географска карта на художественото изображение, авторът му придава функция, която за много голям процент от зрителите би била разбираема и близка, но всъщност основната идея е природният резерват до София, който е  една от най-привлекателните му характеристики – Витоша – „зеленото сърце“ на София. Съчетани са в едно: документално изображение плюс  визуална структура и цвят, съответстващ на основната идея.

Мозайката ще бъде реализирана с максимално трайни за целта материали с оглед на факта, че тя е улична настилка и се предвижда по нея да преминава голям поток от пешеходци, както и това, че ще е изложена целогодишно на атмосферни влияния и сняг. Материалите ще бъдат с 2 см дебелина и съобразена с условията степен на устойчивост.
 

Проект за подова мозайка „Витоша“

 

 

 

 

 

14.12.2017