Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 03.07.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Ангел Иванов, e-mail: angiva@abv.bg, тел.: 0884 900 888

Вносители: Малина Едрева - предсетател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет и д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

03.07.2015