Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община (Решение № 155 по Протокол № 102 от 08.03.2007)

Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община (Решение № 155 по Протокол № 102 от 08.03.2007)

Публикувано на: 11.05.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Цветелина Николова, e-mail: cvet.nikolova7@gmail.com, тел.: 0887 977 590
 
Вносители: Малина Едрева - Предсетател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно образование към Столичен общински съвет, д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

11.05.2015