Проект по „Еразъм +“: „Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“

Първа английска езикова гимназия като координатор и изпълнител по проект „Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“, за периода (2016 – 2018) г., съвместно с гимназия „Греве“ в Копенхаген и българското училище „Паралел 43 – Асен и Илия Пейкови“ в Рим, реализира дейности, свързани с проучвания за създаването и развитието на училищата, културно-историческата следа на столиците – София, Копенхаген и Рим. С включването на сто ученици и двадесет преподаватели от трите държави бе осъществен интересен обмен на знания и езикови умения.

Изключително устойчиви са финалните резултати от реализацията на проекта. Освен сертифицирането на участниците, DVD презентациите за работата и изследователската дейност на учениците, вестник „Български дневник“, няколко документални филма за историческото развитие на столицата и образователната ѝ система, брошура за резултатите от проекта и трите училища участници в дейностите поддържат отделен сайт с информация за проекта. Всички материали ще се използват в учебните часове на училищата и ще бъдат предоставени на различни държавни институции – министерства, общини, училища, архивите на столичните им библиотеки, музеи и др. От страна на Първа АЕГ – координатор по проекта, материалите ще се предоставят за ползване и на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. За да осигурят устойчивост на резултатите, участниците по проекта ще продължат да си сътрудничат чрез съответните им държавни институции.

04.10.2018