Проект на Стратегия за сигурност на София за периода 2014 – 2020 г.

Проект на Стратегия за сигурност на София за периода 2014 – 2020 г.

Публикувано на: 25.06.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Магдалина Атанасова, e-mail: matanasova@sofia.bg, тел.: 02/9377402

Вносители: членовете на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност

Доклад, проект за решение и Стратегия

25.06.2014