Проект на Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в общинските детски заведения

Проект на Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в общинските детски заведения

Публикувано на: 04.06.2014 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от дирекция "Образование", e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/9433183

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад, проект за решение и Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в общинските детски заведения

04.06.2014