Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

Публикувано на: 27.02.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg, тел.: 02/9377384

Вносители: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община и Николай Стойнев, председател на Постоянната комися по стопанска политика и общинска собственост

Доклад и проект за решение

27.02.2014