Продължава организацията на движението за изграждане на канализация и реконструкция на водопроводи в "Хладилника" – "Витоша"

До 22.01.2019 г. продължава временната организация на движението за изграждане на канализация в "Хладилника" – "Витоша".

24.01.2019