Продължава организацията на движение по ул. „Каменоделска“

До 04.09.2019 г. продължава временната организация на движение по ул. "Каменоделска" по Заповед № СОА19-РД95-502/28.08.2019 година.

03.09.2019