Приключва ремонтът на две улици във витошките квартали

Приключва изграждането на ул. „Селище“ в кв. „Княжево“ и цялостната рехабилитация на ул. „Проф. „Йордан Иванов“ в кв. „Симеоново“.  

По време на строителните дейности на ул. "Селище“ беше изградена нова пътна конструкция и е положена асфалтова настилка, възстановено е отводняването и е изграден тротоар.    

Реконструкцията на ул. „Проф. Йордан Иванов“ включваше изграждане на ново пътно плато и тротоар. Изграден е дренаж, като на места е укрепен брегът към дерето.

 

 

 

20.07.2022