Приключиха строителните дейности на детската ясла в Казичене


Строителните дейности на детската ясла в Казичене са приключили. Това установи по време на своята проверка на обекта столичният кмет Йорданка Фандъкова.  Сградата включва спални помещения и занимални за две яслени групи и физкултурен салон. Новият корпус ще бъде част от Детска градина № 3.

 Сградата е част от Програмата за строителство на детски градини и ясли на столичния кмет Фандъкова, а възлагането на строителството е направено от район „Панчарево“.  

„Една от детските градини в процес на строителство, която е част от моята програма за строителство на ясли и градини, е почти готова. Очаквам до 15 август кметът на района да докладва, че има издаден акт 16, за да могат новите места да бъдат обявени в системата за прием и да участват в класирането“ – каза кметът Фандъкова след направения оглед на обекта заедно с кмета на район „Панчарево“ Николай Гюров, кмета на с. Казичене Григор Григоров  и общинските съветници Ваня Тагарева и Радослав Влахов.  

В района се изгражда и нова детска градина в село Бистрица. „Строителят завърши грубото строителсто и в момента се изпълняват зидарии, след което започва изпълнението на инсталациите“, посочи кметът на Панчарево Николай Гюров. Очаква се нейното строителство да приключи до края на тази година.  

В момента в процес на строителство са 24 детски градини и ясли и са готови проектите за още 12 сгради. 

Столичната община е подала заявление в Министерство на финансите за участие в програмата за финансиране на инфраструктурни проекти на общините. В списъка са включени 8 сгради на детски градини и 7 нови сгради на училища, както и 14 сгради на детски градини и училища за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Кметът Фандъкова посочи и съществуващ проблем с издръжката на новоразкритите групи, като изрази надежда, че заедно с държавата ще бъде разрешен. Към момента Министерството на финансите приема като държавна задача финансирането само на групите, които съществуват към декември предходната година.  Заради това разминаване Столичната община отделя допълнително над 800 хил. лв. за издръжка на отворените през тази година групи.

Кметовете на райони, които са възложители на строителство, са изразили притеснения за реализирането на проектите заради покачващите се цени на строителните материали. Поради тази причина към момента е спряло изграждането на детската градина в "Горна баня".

 

 

 

14.07.2022