Предвижда се реставриране на Късноантичния мавзолей до Южния парк

Късноантичният мавзолей, който е открит в кв. “Лозенец“ до Южния парк, ще бъде реставриран. Предвижда се дейностите да започнат тази година.

Късноантичният мавзолей се намира на ул. “Димитър Хаджикоцев“ 112 – 118 в непосредствена близост до Южния парк. Проучванията на обекта са извършени под ръководството на археолози от Регионален исторически музей – София.

Предвижда се да започне извършване на консервационно-реставрационни дейности по археологическите останки от мавзолея и по саркофазите, частично покритие на мавзолея. Предвижда се да бъде направен и информационен център, озеленяване и алейна мрежа с осветление, както и места за отдих и детски кът.

На 27 юли се проведе среща на служители от Регионален исторически музей – София  с представители на етажните собствености от съседните сгради, на която бяха запознати гражданите с бъдещите дейности.

Мавзолеят, разкрит в столичния квартал „Лозенец“, вероятно е издигнат през втората четвърт на ІV в. и просъществува до третата четвърт на V в. Предполага се, че тук се намира крайградско имение на високопоставен сердикийски гражданин, в чиито предели попада и мавзолеят. Вероятно в него са погребани той и членовете на неговата фамилия.

Най-ценният предмет, открит при проучванията и експониран в залите на Регионален исторически музей – София, е ваза тип Диатрета (vas diatretum) от втората половина на ІV в. Тя представлява луксозна чаша от два пласта стъкло с ажурна мрежеста украса и фигурално-растителен фриз в кобалтовосин цвят. Композицията изобразява Дионисиева сцена, в центъра на която е бог Дионис.

Финансирането на дейностите е осигурено по проект „Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш“ по Програма за Трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия, приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“ към МРРБ, и от бюджета на Столична община за 2020 г. Стойността на проекта е 989 353 лв., от които 491 560 лв. са безвъзмездна финансова помощ по Програмата за ТГС Интеррег – ИПП България-Сърбия, а  497 793 лв. са от  Столична община.

 

29.07.2020