Предварително представяне на проекта за Подробен устройствен план на Борисовата градина

Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община със съдействието на Съюза на архитектите в България организира предварително представяне на проекта за Подробен устройствен план на парк „Борисова градина”.

Проектът е разработен от  колектив „Ковачев Архитекти” ООД, чиято идея спечели конкурса за устройствена концепция за подробен устройствен план на парка.

След предаването на проекта, което е предвидено до 15.08.2017 г., като задължителен етап в процедурата за одобряване, същият ще бъде съгласуван и подложен на обществено обсъждане по реда на действащата към момента нормативна уредба.

Предварителният проект за ПУП ще бъде достъпен за разглеждане от заинтересованите на електронната страница на НАГ www.sofia-agk.com след 07.07.2017 г.

Представянето и дискусията ще се състоят в Централния дом на архитекта на ул. „Кракра” № 11 в залата на I-вия етаж на 13.07.2017 г., четвъртък, от 17:00 до 19:00 ч.

12.07.2017