Предложения за промяна на организацията на движението в кв. „Гоце Делчев“ и в кв. „Иван Вазов“ на район „Триадица“

Във връзка с предложения за промяна на организацията на движението в кв. „Гоце Делчев“ и в кв. „Иван Вазов“ на СО – район „Триадица“ на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община, възложените и изготвени проекти, писма на зам. кмета на СО Евгени Крусев и на основание чл. 46, ал. 1., т. 11 и т. 12 от ЗМСМА, ще се проведат  две обществени дискусии и обсъждания:

  • на 15 март 2018 г. (15.03.2018 г.) от 18.00 ч. в Културен център на адрес: гр. София, ж.к. „Стрелбище“, ул. “Йордан Йовков“ № 13, на проект за еднопосочно движение в ж.к. „Гоце Делчев“ на СО – район „Триадица“.
  • на 29 март 2018 г. (29.03.2018г.) от 18.00 ч. в Културен център на адрес: гр. София, ж.к. „Стрелбище“, ул. “Йордан Йовков” № 13, на проект за еднопосочно движение в кв. „Иван Вазов“ на СО – район „Триадица“, и възможност за въвеждане на „Зелена зона“ в кв. „Иван Вазов“.

Повече информация за обществените дискусии и подаването на писмени становища вижте тук:

№ ЗАПОВЕД № РТР18-РД56-29/13.02.18 г. на инж. Н. Терзиев, кмет на СО – район „Триадица“.

19.02.2018