Празнична церемония по връчване на сертификати на младежи, преминали обучение в първата Младежка академия „Здравно образование“

Деветокласници и педагогически съветници от пет столични училища преминаха ускорен курс по важни за съзряването теми като: полово предавани болести ХИВ/СПИН, промени в пубертета, хигиена, хранителни разстройства, превенция на зависимости и други. Техни ментори бяха водещите български специалисти в областта: д-р Рада Стаменкова – изпълнителен директор на БАСПСЗ, Анина Чилева – ръководител на PETRI – София, главен експерт в НЦОЗА, Петър Цинцарски – дългосрочен консултант към Министерство на здравеопазването при реализиране на дейности, насочени към превенция на ХИВ.

На 17 юни в 1. СУ „Пенчо Славейков“ от 17 ч. обучените в рамките на програмата младежи, в присъствието на своите връстници, родители и официални гости, ще представят резултатите от наученото под формата на открит урок. Организатори на инициативата са Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, Министерство на здравеопазването, Български червен кръст, Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСПСЗ).

Учениците са първите възпитаници на Академията, която дирекция ПИСТ планира да превърне в постоянно действаща структура, произвеждаща млади посланици на знанието.

 

 

17.06.2019