Поставят маркировка на ремонтирания мост в кв. "Курило"


Основният ремонт на моста над река Искър в кв. "Курило" влиза във финална фаза. Строителната бригада е започнала полагането на маркировка за разделяне на пътните платна. По време на ремонтните дейности на съоръжението беше положен нов изравнителен пласт от армиран бетон, бяха монтирани дилатационни фуги и бяха положени хидроизолация и нова асфалтова настилка от два пласта плътен асфалтобетон. Строителните дейности включват  подреждане на тротоарни блокове от бетон, монтаж на нови мантинела, стоманен парапет и предпазна мрежа. Санирана е бетоновата повърхност по връхната конструкция и долното строене. Тротоарните блокове са импрегнирани за предпазване от проникване на вода. Ремонтирани са преходните плочи. Изградено е ново улично осветление, монтирани са 7 броя нови стълбове и ново електромерно табло.

„Започнахме полагането на маркировката на пътните платна на моста. Предстои ни да извършим възстановителни мероприятия по прилежащите на съоръжението тротоари. След привързване на електрическото табло за уличното осветление мостът ще бъде окончателно приет и пуснат в експлоатация“ – това обяви по време на проверка на строителните дейности зам.-кметът по строителството в СО инж. Ангел Джоргов.

След ремонта обновеното съоръжение ще бъде с широчина на пътното платно 7,50 м и с двустранно изградени тротоари с широчина 1,75 м.

 

14.04.2022