Покана за участие в техническа конференция – Ученически игри 2017/2018 година

Втори етап (областно първенство) за град София – 6 групи

Ученически игри 2017/2018 година

 

Уважаеми Директори,

Уважаеми колеги,

 

На 28 март (сряда) 2018 година от 18.30 часа в сградата на Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" ще се проведе техническа конференция за Втори (областен) етап от Ученическите игри 2017/2018 година.

 

Поканени за участие са всички  ръководители на отбори, заели Първо място в районните първенства по вид спорт, възрастова група и пол.

Ще бъде изтеглен жребий и определен графика за провеждане на състезанията по вид спорт, възрастова група и пол за 6-те групи от Втори (областен) етап на Ученическите игри за учебната 2017/2018 година.

Адрес на СМГ „Паисий Хилендарски”:  София – 1000, район "Оборище", ул. "Искър" № 61
Автобуси  №№ 78, 79
Тролейбуси №№ 11, 9.

26.03.2018