Подадена е кандидатурата на София за "Европейска столица на интелигентния туризъм за 2020 г."

На 10 май 2019 г. бе подадена Апликационната форма за кандидатурата на София за "Европейска столица на интелигентния туризъм за 2020 г.", което е инициатива на Европейската комисия.

Кандидатурата е изготвена по предложение, взето на Шестата годишна среща на Националния борд по туризъм, провела се в София на 23 април 2019 г.

Кандидатурата бе подкрепена и от Министерството на туризма и Столичната община.

През последните години София се развива изключително динамично.

Според годишната класация на Мастъркард Global Destination Cities Index от 2016 г., София e в топ три на европейските градове с най-висок ръст на чуждестранните туристи за периода 2009 – 2016 година.

Броят на чуждестранните туристи се е увеличил с 82% за периода 2008 – 2018 г. През 2008 г. те са били 422 008, а през 2018г. – 767 103. Това е близо два пъти нарастване на посещенията от чуждестранни туристи. Показателно е, че нарастването на интереса се запазва като трайна тенденция. От 2009 г. насам се забелязва стабилен ръст на чуждестранните туристи в София, което е характерно особено през последните няколко години. И за 2018 г. спрямо 2017 г. туристи от чужбина са се увеличили с 4%.

 

 

15.05.2019