Покана за участие в открито заседание на Обществения съвет на Съвета по безопасност на движението на децата в София

На 5 октомври 2018 година от 14,00 ч. на ул. „Московска” № 33, зала 5, ет. 5 Съветът по безопасност на движението на децата в София (СБДДС) ще проведе открито заседание на Обществения съвет с участието на заместник-кмет  на Столична община, г-н Евгени Крусев – председател на Съвета, общински съветници, представители на  районни администрации, директори на училища и детски градини, неправителствени организации.

На заседанието ще бъде отчетен периодът 2016 – 2018 г., както и ще се обсъдят презентации на представители от неправителствени организации, експерти по пътна безопасност.

Дискусионността на откритото заседание има за цел да постави акцент върху осигуряване на необходимите ресурси за общинска политика по безопасност на движението.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ И ПРОГРАМА  НА ЗАСЕДАНИЕТО

04.10.2018