От есента отваря врати нова детска градина в „Люлин“

От новата учебна 2022/2023 г. новата общинска детска градина № 122 в район „Люлин“ отваря врати за 226 деца. Тя се намира на ул. „Полк Никола Попов“ 5 и е бивш филиал на ДГ № 47 „Незабравка“. Доклад за детската градина от кмета на района Милко Младенов ще разгледа Столичният общински съвет (СОС) утре.

Детската градина се открива след възстановяване на предназначението на двуетажна сграда за образование с площ от 2 718 кв. м. Предприеха се действия по освобождаването на общинската сграда, използвана от частно училище, и възстановяване на първоначалното ѝ предназначение като общинско детско заведение, посочва в доклада районният кмет. Сградата е построена през 1979 г., като през май 1996 г. сградата е отдадена под наем на „ЗОНТАКС“ ООД за учебно-възпитателна дейност. Съгласно договор от 31 май 1996 г. се открива ЧНУ „Ерих Кестнер“ с изучаване на немски език, който изтича през 2016 г. и не е подновяван с допълнителен анекс, а следват сключени споразумения за изплащане на финансово обезщетение за използване на общински имот.

В изпълнение на Програмата за строителство на детски градини 2021 – 2023 г. и след одобрен проект и осигурено от Столична община финансиране е проведена обществена поръчка, избран е изпълнител и е сключен договор за изпълнение на дейностите по паспортизиране, проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция на сградата. На 30 септември 2021 г. е съставен и подписан протокол за откриване на строителната площадка. Крайният срок по договора за изпълнение е 26 септември 2022 година.

Напълно реконструираната сграда е приспособена за целодневно отглеждане на общо 266 деца, които предстои да бъдат приети. Предвидени са осем градински групи за 216 деца и две яслени групи за 50 деца.

20.07.2022