От 5 март технически лица започват посещения на предварително заявилите желания за подмяна на старите печки

 

 

 


Публикувано на 05.03.2020 г.

От 5 март технически лица започват посещения на предварително заявилите  желания за подмяна  на  старите печки

От 5 март технически лица, представители на Обединение "Екологично отопление – София" ДЗЗД ще започнат посещения в домакинствата, подали предварителни образци за намерение, с които са заявили желание да участват в подмяната на старите печки на дърва и въглища с нови екологични алтернативни като газ, пелети, електричество или свързване към централно топлоснабдяване.

Всички, подали предварителни  образци за намерение, ще бъдат потърсени от техническите екипи  за уточняване на час и датата за посещението на място. Експертите ще помогнат на домакинствата да попълнят въпросник с данни относно параметри на жилището, за което е заявено желание за замяна на отоплителния уред на дърва и/или въглища,  брой на членовете на домакинството, наличие на малки деца и т.н., които са необходими за целите на проекта, и ще бъде уточнена предпочитаната форма на отопление: газ, пелети, електричество или свързване към централно топлоснабдяване.

По време на посещенията всеки експерт ще се идентифицира с карта и копие на удостоверение, издадени от Столична община.

Посещенията са във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.", съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд  и от Националния бюджет на Република България.

С изпълнението на проекта  около 15 000 хиляди домакинства на територията на Столична община за период от три години ще могат да подменят старите си отоплителни печки на дърва и въглища с нови екологични.

Всички домакинства, които се отопляват на дърва и въглища и досега не са подавали формуляр за кандидатстване, ще могат да направят това от 15 април в районните администрации.

 

05.03.2020