Основен ремонт (реконструкция) на Център за временно настаняване ”Св. София“


Име на проекта: Основен ремонт (реконструкция) на Център за временно настаняване ”Св. София“

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 3 383 485.87 лв.

БФП: 1 253 395.82 лв.

Собствено финансиране: 2 130 090.05 лв.

Период на изпълнение: 04.01.2021 г. – 04.01.2023 г.

Кратко описание: Проектът включва дейности за основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) в сграда – обект от социална инфраструктура и обновяване на материално-техническата база на Център за временно настаняване „Св. София“ (рез. соц. услуга за бездомни лица).

11.08.2022