Осми фестивал по миниволейбол за ученици от столичните училища

Осми фестивал по миниволейбол за столичните училища – 25.11.2017 г.

1. Разпределение на отборите по групи

2. Програма на срещите по мини волейбол


 

22.11.2017