Организация за изграждане на Централна градска част – Зона 2

От 20.02.2019 г. до 22.04.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства  по ул. „6-ти септември“ в участъка от  ул. „Аксаков“ до ул. "Славянска".

20.04.2019