Организация на движението за скъсяване на еднопосочна спирка

За времето от 11.05.2019 год. до 11.11.2019 год. „Център за градска мобилност“ ЕАД да скъси дължината на съществуващата еднопосочна спирка с код 0376 „Бул. "Сливница“ (разположена на бул. „Христо Ботев“, посока Централна жп гара София и обслужваща трамвайни линии №№ 1, 3, 6 и 7), като спирката от двойна става единична и се използва в участъка между пътен знак Д22 и спиркоуказател тип „Статус“ съгласно съгласувания проект.

10.05.2019