Организация на движението за заснемане на телевизионната продукция „Абсентия“

От 12:00 до 19:30 часа на 05.12.2019 г. и от 08:30 до 19:30 часа на 06.12.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Съборна“ между ул. „Цар Калоян“ и пл. „Света Неделя“.

29.11.2019