Организация на движението за заснемане на телевизионен сериал

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 06:30 до 14:00 часа на 02.12.2019 г. на ул. „Кракра“ между ул. „Шипка“ и ул. „Шейново“.

От 06:00 до 13:30 часа на 03.12.2019 г. на ул. „Сан Стефано“ № 27.

От 07:00 до 14:00 часа на 04.12.2019 г.:

  • на ул. „Врабча“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Париж“;
  • на ул. „Париж“ между ул. „Врабча“ и бул. „Кн. Ал. Дондуков“.

От 18;30 до 22:00 часа на 05.12.2019 г.:

  • на пл. „Папа Йоан-Павел“ ;
  • на ул. „Калиакра“ между пл. „Папа Йоан-Павел“ и ул. ул. „Цанко Церковски“.
29.11.2019