Организация на движението за заснемане на рекламен клип на 21., 24. и 25.08.2019 г.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платно паркиране „служебен абонамент“), както следва:

- От 06:00 до 18:00 часа на 21.08.2019 г.:

  - на ул. „Ген. Гурко“ пред сградата на бившата Телефонна палата;

  - на ул. „Кн. Александър I“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Съборна“;

- От 06:00 до 18:00 часа на 22.08.2019 г. на пл. „Кн. Александър I“;

- От 13:00 до 18:00 часа на 24.08.2019 г. на северозападната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „11-ти август“ и ул. „Оборище“;

- От 06:00 до 18:00 часа на 25.08.2019 г.:

  - на ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“;

  - на пл. „Кн. Александър I“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства, както следва:

- От 15:00 до 16:00 часа на 21.08.2019 г. и от 06:00 до 08:00 часа на 24.08.2019 г. по ул. „Ген. Гурко“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Кн. Александър I“;

- От 08:30 до 12:00 часа на 24.08.2019 г. по ул. „Оборище“ между бул. „Васил Левски“ и пл. „Св. Александър Невски“ и по ул. „15-ти ноември“;

- От 13:00 до 16:00 часа на 24.08.2019 г. по бул. „Цар Освободител“ между ул. „15-ти ноември“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- От 16:00 до 18:00 часа на 24.08.2019 г. по бул. „Цар Освободител“  между ул. „Кн. Александър I“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- От 07:00 до 11:00 часа на 25.08.2019 г. по бул. „Цар Освободител“  между пл. „Независимост“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- От 12:00 до 19:00 часа на 25.08.2019 г. по:

  - ул. „Леге“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“;

  - ул. „Съборна“ между ул. „Леге“ и ул. „Кн. Александър I“;

  -  ул. „Кн. Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.

20.08.2019