Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 11.30 до 15.00 часа на 09.08.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум от 1 (една) до 2 (две) минути за заснемане на кадър по ул. „6-ти септември“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“.

От 13.00 до 17.00 часа на 10.08.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Славянска“ между ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Георги С. Раковски“.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • от 19.30 часа на 08.08.2019 г. до 17.00 часа на 09.08.2019 г. на пл. „Народно събрание“;
  • от 19.30 часа на 08.08.2019 г. до 16.00 часа на 09.08.2019 г. на ул. „6-ти септември“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“;
  • от 19.30 часа на 09.08.2019 г. до 18.30 часа на 10.08.2019 г. на пл. „Кн. Александър  I“;
  • от 19.30 часа на 09.08.2019 г. до 16.00 часа на 10.08.2019 г. на ул. „Георги Бенковски“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Аксаков“.
08.08.2019