Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

• От 09:00 до 20:00 часа на 08.06.2019 г.:

- на ул. „Добруджа“ между ул. „Аксаков“ и ул. „Славянска“;

- на западната част на паркинга на пл. „Народно събрание“;

От 09:00 до 19;00 часа на 09.06.2019 г.:

- на ул. „Лавеле“ между ул. „Алабин“ и ул. „Иван Денкоглу“;

- на ул. „Иван Денкоглу“ между ул. „Цар Асен I“ и ул. „Кн. Борис I“ – 6 (шест) паркоместа.

Забранява се влизането на пътни превозни средства за максимум от 1 (една0 до 2 (две) минути за заснемане на кадър, както следва:

- от 12:00 до 20:00 часа на 08.06.2019 г. – по ул. „Добруджа“ между ул. „Аксаков“ и ул. „Славянска“.

- от 13:00 до 19:00 часа на 09.06.2019 г. – по ул. „Лавеле“ между ул. „Алабин“ и ул. „Иван Денкоглу“.

06.06.2019